SK Plaváček SPMP Praha-západ


Dobrý den vážení příznivci zdravého pohybu, 

sportovní klub Plaváček i nadále se bude věnovat sportovním disciplínám, které naši sportovci mají v oblibě a rozšíříme další pravidelné tréninky. Pokud budete mít zájem, na vaše dotazy vám ráda odpovím. Kontakt: spmppraha-zapad@email.cz, mobil 604 908 837 Co připravujeme: • pravidelné tréninky atletiky • bowlingové tréninky a soutěže • hru bocce • a další disciplíny dle zájmů 

Eva Frančeová, vedoucí SK Plaváček SPMP Praha - západ


Co připravujeme: 

• pravidelné tréninky atletiky 

• bowlingové tréninky a soutěže 

• hru bocce 

• a další disciplíny dle zájmů 

Eva Frančeová, vedoucí SK Plaváček SPMP Praha - západ


Odchod paní Okálové 

Tento příspěvek píšu jako reakci na zkreslené informace o odchodu paní Hany Okálové z SK Plaváček SPMP Praha – západ, které se šíří nejen mezi členy SPMP ČR. 

1. Paní Okálová chtěla pod SPMP ČR p.s. Praha – západ realizovat hipoterapii a animoterapii Jako statutární zástupce jsem nesouhlasila, protože nebyly vyřešeny důležité organizační podmínky takových aktivit. 

2. Nabídla jsem paní Okálové funkci předsedkyně našeho spolku, ale to odmítla z důvodu povinností našeho spolku k ostatním pobočným spolkům Prahy. 

3. Paní Okálová chtěla odejít s SK Plaváček od SPMP ČR p.s. Praha – západ, ale členové našeho spolku s tímto nesouhlasili. Svůj nesouhlas vyjádřili na dubnové členské schůzi. 

4. Paní Okálová již od začátku roku uvažovala o založení vlastního pobočného spolku SPMP ČR. V květnu 2019 byla svolána schůze všech předsedů pobočných spolků Prahy s paní Okálovou a ředitelkou SPMP ČR Camille Latimier. Paní Okálová nám sdělila, jaké má plány s vlastním pobočným spolkem a zároveň sdělila, že nechce spolupracovat s pražskými pobočnými spolky. Dozvěděli jsme se, že založila I svůj nový sportovní klub. 

5. Na základě informací výbor pobočného spolku Praha – západ na začátku června rozhodl ke dni 30.6.2019 o ukončení vedení SK Plaváček paní Okálovou. Vyzval ji k předání materiálů týkajících se SK Plaváček a její osoby jako vedoucí sportovního klubu na schůzce dne 1.7.2019. Materiály dosud nepředala. 13.8.2019 Eva Frančeová

Z Dopisu členům SPMP č. 158