SOUTĚŽE 2017

 

FOTO 2017 – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

 
Téma soutěže: CO MÁM RÁD
Fotografie by měly zachytit zajímavá místa kolem nás v České republice.
 
Kategorie: 1. Příroda / 2. Volnočasové aktivity
 
Fotografie zasílejte elektronicky v maximální velikosti 1MB na email: spmppraha-zapad@email.cz. Do fotografií nevkládejte text. Autor může poslat maximálně 5 fotografií v jedné kategorii. Zaslané práce budou průběžně představovány na webové stránce soutěže www.spmppraha-zapad.cz.
Soutěž je určena pro osoby s mentálním hendikepem.
Zasláním své vlastní práce autor souhlasí s podmínkami soutěže a také s uveřejněním svých prací k propagaci soutěže bez nároku na honorář.
Kalendář soutěže:
Vyhlášení soutěže: duben 2017
Uzávěrka soutěže: 31. října 2017
Vyhlášení výsledků: 2. prosince 2017 (Mikulášská na Barče), zde budou předány věcné ceny za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii.
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz
 
 

Znáte odpovědi 2017
soutěž pro členy SPMP ČR

V České republice je mnoho zajímavých míst a jistě bývají i vašim cílem. Budete znát odpovědi na naše otázky?
Můžete je zaslat na email: spmppraha-zapad@email.cz a pět vylosovaných získá zajímavé ceny.

1. Jaké zvíře má naše republika ve znaku?
2. Kde se nachází rozhledna Štěpánka?
3. Kde najdeme místo zvané Vyšehrad?
4. Kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk, v kterém městě se narodil?
5. Kde můžeme navštívit Hippologické muzeum v České republice?

Těšíme se na vaše odpovědi do 31.10.2017, email: spmppraha-zapad@email.cz.
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837
 

FOTO 2017 – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

 
Téma soutěže: CO MÁM RÁD
Fotografie by měly zachytit zajímavá místa kolem nás v České republice.
 
Kategorie: 1. Příroda / 2. Volnočasové aktivity
 
Fotografie zasílejte elektronicky v maximální velikosti 1MB na email: spmppraha-zapad@email.cz. Do fotografií nevkládejte text. Autor může poslat maximálně 5 fotografií v jedné kategorii. Zaslané práce budou průběžně představovány na webové stránce soutěže www.spmppraha-zapad.cz.
Soutěž je určena pro osoby s mentálním hendikepem.
Zasláním své vlastní práce autor souhlasí s podmínkami soutěže a také s uveřejněním svých prací k propagaci soutěže bez nároku na honorář.
Kalendář soutěže:
Vyhlášení soutěže: duben 2017
Uzávěrka soutěže: 31. října 2017
Vyhlášení výsledků: 2. prosince 2017 (Mikulášská na Barče), zde budou předány věcné ceny za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii.
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz
 
 

Znáte odpovědi 2017
soutěž pro členy SPMP ČR

V České republice je mnoho zajímavých míst a jistě bývají i vašim cílem. Budete znát odpovědi na naše otázky?
Můžete je zaslat na email: spmppraha-zapad@email.cz a pět vylosovaných získá zajímavé ceny.

1. Jaké zvíře má naše republika ve znaku?
2. Kde se nachází rozhledna Štěpánka?
3. Kde najdeme místo zvané Vyšehrad?
4. Kdo byl Tomáš Garrigue Masaryk, v kterém městě se narodil?
5. Kde můžeme navštívit Hippologické muzeum v České republice?

Těšíme se na vaše odpovědi do 31.10.2017, email: spmppraha-zapad@email.cz.
Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837