ZPRÁVY 2017

 

PROSINEC 2017

USKUTEČNILO SE

POZVÁNKA na členskou schůzi SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 16. prosince 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín.

Program schůze

1. Seznámení s hospodařením v roce 2017
2. Informace o aktivitách v roce 2017
3. Plán aktivit v roce 2018
4. Schválení hospodaření s finančními prostředky v roce 2018

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

USKUTEČNILO SE

2. prosince 2017 MIKULÁŠSKÁ na Barče

 
Uskutečnila se  tradiční mikulášská zábava na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10) nedaleko stanice metra Strašnická od 15 hodin.
Vstupenky s místenkou byly v prodeji od 25. září 2017 po domluvě při osobním setkání nebo na tanečních (Praha 8). 
K tanci nám hráli Kabrňáci z Tloskova. Nadílka od našich sponzorů byla bohatá. Opět byly slosovány vstupenky - 1.cena Vánoční výlet pro 2 osoby.

Eva Frančeová

 
 

SRPEN 2017

USKUTEČNILO SE

26. srpna 2017 PUTIMSKÉ ŠVEJKOVY SLAVNOSTI

(www.putim.cz) ALBUM>>>

Eva Frančeová

USKUTEČNILO SE

12.srpna 2017 OCHRANÁŘSKÝ DEN, Plzeň

12.srpna 2017 byl v BZ a Zoo Plzeň OCHRANÁŘSKÝ DEN. Opět jsme se zapojili s přáteli (Míša, Jarda, Zuzka) a na podporu projektů Zoo Plzeň jsme vydělali něco přes 2 000 Kč. Prožili jsme příjemný den v krásné zoo. Emil měl štěstí na moment, kdy při koupání si Růženka řekla mamince Manjule o dávku mléka. Obě vyšly z bazénu a Růženka pila... a pila. Eva Frančeová ALBUM>>>

 

Letní škola - S fotoaparátem za poznáním
1. termín: 4. - 6. SRPNA 2017 Zajímavá pražská historie
2. termín: 18. - 20. SRPNA 2017 Příroda kolem nás

Tento kurz byl vhodný i pro mimopražské zájemce. Praha má mnoho nádherných míst, kde zapomeneme na město. Bohužel do letního kurzu se nikdo nepřihlásil a tak jsme plánované vycházky uskutečnili s přáteli a společně obdivovali Prahu, dokumentovali z těch nejkrásnějších míst Prahy a ještě se povozili přívozem i lanovkou nejen na Petřín. Kde jsme byli: Vítkov, Střelecký ostrov, Vyšehrad, Mrázovka, Park Sacré Coeur, Strahov, Petřín. ALBUM>>>

Lektor: Eva Frančeová
 

ČERVENEC 2017

 

DOPORUČENO

Členům, kteří měli zájem o setkání s právníkem, doporučujeme se přihlásit na akci pořádanou SPMP ČR:

Podpůrný víkend pro rodiče lidí s mentálním postižením v Praze
Tématem víkendového setkání bude JAK PEČOVAT O SEBE.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s. zve rodiče dětí a dospělých lidí s mentálním postižením na podpůrně-vzdělávací víkendové setkání, které se bude konat 6. – 7. 10. 2017 v Praze. Program bude probíhat v pátek od 17 do 19 hod a v sobotu od 9 do 17 hod ve Vzdělávacím institutu CHČR, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady.

Program bude věnovaný řešení Vašich radostí a starostí spojených s péčí o Vašeho potomka, hledání způsobů, jak se udržet v psychické pohodě a jak zvládat těžké situace se svým potomkem s mentálním postižením na vnímání svých vlastních potřeb a přání v kontextu péče o osobu s mentálním postižením, zvládání vlastní agrese i agrese Vašeho potomka.

Na setkání bude prostor pro sdílení a výměnu zkušeností s ostatními rodiči. Přijďte s námi hledat, jak pečovat sami o sebe a udržet si energii nutnou k péči o ostatní. V době programu pro rodiče bude zajištěna asistence a volnočasový program pro děti a dospělé s mentálním postižením.
Cena víkendu je 150 Kč za každého účastníka.
Kontaktovat nás můžete na anna.blazkova@spmpcr.cz  nebo na telefonním čísle 776237799, 221890436.
Přihlásit se můžete i na www.spmpcr.cz

21.července 2017

DOPIS ČLENŮM SPMP 152 je již rozesílán členům pobočných spolků SPMP ČR Praha. Ke stažení je k dispozici ve formátu PDF v sekci Dopis členům SPMP.
 

Konzultační setkání

ve spolupráci s pobočným spolkem SPMP ČR Praha – jih na adrese: SPMP ČR, Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8 – Karlín. Po prázdninách začínáme 26.října 2017 od 10 do 12 hodin, na tento den se můžeme domluvit i odpolední setkání. Můžete si již zakoupit vstupenky na „Mikulášskou“ konanou dne 2. prosince 2017. Další termíny schůzek naleznete v Dopise číslo 153.
Můžete si sjednat i osobní schůzku telefonicky mimo termíny konzultačních setkání v Karlíně.

 

2. prosince 2017 MIKULÁŠSKÁ na Barče

Srdečně zveme na tradiční mikulášskou zábavu na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10) nedaleko stanice metra Strašnická od 15 hodin.

Program:
• k tanci budou hrát Tloskováci
• vyhlášení výsledků soutěží z Dopisu členům SPMP ČR
• vstupenky budou opět slosovány
• a překvapení….
Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč

Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 25. září 2017 po domluvě při osobním setkání nebo při konzultačních hodinách od 26.10.2017 v SPMP ČR Karlínské nám. 58/12, 3. patro, Praha 8.  Vstupenky budou při objednávce rezervovány pouze týden, potom budou uvolněny k prodeji.
Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837, email: spmpprah-zapad@email.cz

 

POZVÁNKA na členskou schůzi SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 16. prosince 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín.

Před členskou schůzí je připravena „Tvůrčí dílna – Kouzlení s papírem, práce s Big Shotem“ pro zájemce, kteří si chtějí vyrobit dárky z papíru pro své přátele (krabičky, přáníčka, jmenovky). Po členské schůzi proběhne malé vánoční posezení s pohoštěním.

Program schůze

1. Seznámení s hospodařením v roce 2017

2. Informace o aktivitách v roce 2017

3. Plán aktivit v roce 2018

4. Schválení hospodaření s finančními prostředky v roce 2018

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

 

ČERVEN 2017

 

USKUTEČNILO SE

17. června 2017 Výlet autobusem VÝLET ZA POZNÁNÍM
Stekník – Žatec – Krásný Dvůr

Objednaným autobusem Studentagency se stevardkou, která se postarala o naše pohodlí a nabídla nadstandardní servis v průběhu cesty (pohodlné kožené sedačky, s dostatkem prostoru na nohy, klimatizace, toaleta, automat na teplé nápoje zdarma).

Cíl cesty: Stekník – zámek, kde se natáčela vánoční pohádka Slíbená princezna. Zámecká zahrada patří k jedněm z mála zachovalým italským zahradám (plná růží) u nás v Čechách. Žatec – město chmele, volná procházka městem, dle zájmu návštěva Muzea chmele nebo Chrámu chmele a piva. Krásný Dvůr – zámek nabízí prohlídku 18 místností s vybavením především z 18. a 19. století. V letech 1783 - 1793 byl u zámku založen rozsáhlý přírodně krajinářský park, první svého druhu v Čechách. Park jsme prošli a prožili tu přírodní nádheru. Vedoucí akce: Eva Frančeová ALBUM>>
 

USKUTEČNILO SE

3.června 2017 XIV. Národní konference SPMP ČR

1. Zahájení konference
2. Pohled do minulého období
3. Naše budoucnost
  - Schválení nových Stanov
  - Prezentace nového Etického kodexu SPMP ČR a jeho schválení
4. Závěr Národní Konference
  - Příprava na konferenci 2018, v roce 2018 oslaví SPMP ČR 50 let své činnosti. 
Eva Frančeová ALBUM>>
 

USKUTEČNILO SE

1.června - 3.června 2017 Konference „O mých vztazích a přátelství“ 

 Konferenci připravily organizace Inclusion Europe a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, zúčastnilo více jak 215 účastníků z 29 zemí, z toho 50 přednášejících. Uskutečnilo se 15 workshopů na témata přátelství, vztahy, sex, péče o zdraví, zneužívání osob s mentálním postižením, bezpečné chování na internetu... Všechny přednášky nás přivedly k zamyšlení co ve svém životě děláme správně, v čem zlepšit i práci ve spolku. Měli jsme možnost vzájemně se lépe poznat a seznámit, navázat kontakty. Všichni jsme se shodli, že ačkoliv jsme neměli vždy stejný názor, diskuze byla pokaždé přínosem a důvodem k zamyšlení, jestli je náš přístup k mentálně postiženým vždy správný. K pohodě přispěla skvělá organizace a simultánní překlady. Zakončení hudbou rytmické skupiny Rytmy z Ostravy bylo nádherné. Místo: Hotelu Andel’s, Praha 5. Eva Frančeová ALBUM>>
 

KVĚTEN 2017

USKUTEČNILO SE

31.května 2017 jsem se zúčastnila semináře BEZPEČNĚ NA INTERNETU. 

Seminář byl určen pro sociální pracovníky, lektory a učitele, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením. Dostali jsme informace o bezpečném používání  internetu, seznámili s databází bezpečnostních pravidel, která vznikla v rámci projektu Safelabs. Část těchto pravidel je psána formou srozumitelnou lidem s mentálním postižením. Seminář se konal v konferenčním sále Hotelu Andel’s, Praha 5. Eva Frančeová
 

USKUTEČNILO SE

27. května 2017 od 15 hodin KONCERT PRO NÁS

Kde: na Barče (Kulturní dům barikádníků, Praha 10). Vystoupili studenti Pražské konzervatoře z oddělení populární hudby. Hudební program připravili s pedagogy Lídou Nopovou a Jiřím Březíkem. Celým odpolednem provázel Jiří Březík.
Za spolupráci na organizaci děkuji také členům SPMP ČR p.s. Praha - jih paní Zuzaně Bláhové a Jitce Procházkové. Organizátor: SPMP ČR p.s. Praha – západ, Eva Frančeová ALBUM>>


 

USKUTEČNILO SE

8. května 2017 MAY DAY Zoo Praha

Po roce jsme se opět zúčastnili akce na podporu ohrožených zvířat ve světě také v Zoo Praha. Poděkování za pomoc při realizaci projektu patří žákům ze ZŠ Lužiny. Věnovali jsme se tématu: Gorily, naši příbuzní v ohrožení. Toto téma se mělo zaměřit na lov goril kvůli bushmeatu (také další druhy afrických savců, kteří končí na černém trhu) či na trofejní pytláctví, kdy se např. lebka či vysušené tlapy gorilího samce stávají součástí nelegálního obchodování. Na odchytávání osiřelých mláďat a jejich prodej jako domácích mazlíčků. 

Děkuji všem, kteří se vydali do Zoo Praha s námi, pomohli nám (www.zoopraha.cz). Na konci dne jsme předali naši sbírku ve výši 5814 Kč. Eva Frančeová ALBUM>>

USKUTEČNILO SE

6. května 2017 Švejkova padesátka   
Výlet autobusem do Písku, pešky směr Putim, vlakem zpět do Písku. Opět jsme prožili krásnou procházku podél Otavy. Počasí bylo pro pochod zcela ideální. Příjemně jsme poseděli ve Středověké krčmě v Písku. Eva Frančeová ALBUM>>

USKUTEČNILO SE

1. května 2017 MAY DAY Zoo Plzeň

Po roce jsme se opět zúčastnili akce na podporu ohrožených zvířat u nás doma, ale také ve světě. Poděkování za pomoc při realizaci projektu patří žákům ze ZŠ Lužiny. Odevzdané peníze jsou určeny nejen na záchranu krásného ptáčka CHŘÁSTALA POLNÍHO, který z našeho okolí mizí. Podpořili jsme tři projekty plzeňské zoo. 

Děkuji všem, kteří se vydali do Plzně s námi a užili si krásný sluneční den ve velmi krásné zoo (www.zooplzen.cz). Na konci dne jsme předali naši sbírku ve výši 4800 Kč. Eva Frančeová ALBUM>>

 
 

DUBEN 2017

USKUTEČNILO SE

15. dubna 2017 Výlet do Zoo Chleby

Výlet jsme odložili až na sobotu 15.4.2017, cesta vlakem do Nymburka (jednu hodinu jsme měli na procházku na náměstí a do Informačního centra) a potom dále vlakem do vesnice Oskořínek (zde mají výbornou cukrárnu, kde jsme se posilnili na procházku 2 km do Chleb). Zpáteční cesta proběhla stejně - pěší turistika a cesta vlakem. Zoo Chleby nás velmi zaujala. Prožili jsme více než jsme očekávali. Obdivovali jsme zajímavá zvířata, která v České republice nikde neuvidíte. Já jsem mohla strávit čas s dikobrazem Járou v jeho výběhu a se Zuzkou jsme dokonce mohly vstoupit do výběhu geparda  a krmit ho i hladit. Neobyčejný zážitek. Všem doporučuji návštěvu Zoo Chleby, je to menší zoologická zahrada, ale veliká na prožitek (www.zoochleby.cz). Eva Frančeová  ALBUM>>
 

USKUTEČNILO SE 

12. dubna 2017 NGO Market 2017

Zúčastnili jsme se tradičního veletrhu neziskovek NGO Market v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Veletrh doprovodil celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup na akci byl zdarma. (www.forum2000.cz/projekty/ngo-market)  ALBUM>>

 

Dopis členům SPMP číslo 151 byl již na začátku dubna rozeslán členům. Můžete si také prohlédnout "Dopis č.151" v PDF formátu ZDE>>

 

BŘEZEN 2017

USKUTEČNILO SE
25. března 2017 Tvořivá sobota 

Téma: Jaro I.  Čas: 13 – 15 hodin 
Lektor: Eva Frančeová, místo: SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha 8 - Karlín ALBUM>>

USKUTEČNILO SE

18. března 2017 Za jarem v Praze

Počasí odradilo některé zájemce o akci, ale někteří vyšli hledat probouzející jaro v Praze. Po krásném počasí v týdnu víkend přinesl déšť se zataženou oblohou. Tuto procházku ještě zopakujeme. ALBUM>>

USKUTEČNILO SE

14. března 2017 Zoo Zlín 
V malé skupince jsme se vypravili do velmi zajímavé zoo ve Zlíně. Probouzející se jaro v krásné zoologické zahradě, kde lze krmit rejnoky a pohladit si je bylo asi nejsilnějším zážitkem pro odvážné namočit ruku a pomazlit se. Nevšední zážitek.  Nádherná zvířata, zajímavě členěná zahrada, zámeček v parku. Klid. Dlouhá cesta byla zpříjemněna dopravou Regiojetem.  ALBUM>>

USKUTEČNILO SE

4. března 2017 Za perníkem z Pardubic až do Muzea perníku 
Muzeum perníku v Perníkové chaloupce u Pardubic zahájilo 14. sezónu(pernikova-chaloupka.cz). Paní Ježibaba procitla ze zimního spánku. Ukázala nám jak se peče perník, užili jsme si také vepřové hody. Navštívili jsme Kunětickou horu (www.hrad-kunetickahora.cz). Po návratu do Pardubic jsme navštívili pardubický zámek (vcm.cz) a nechali se inspirovat i na Velikonoce. ALBUM>>

 
 

ÚNOR 2017

USKUTEČNILO SE

18. února 2017 MASOPUSTNÍ KARNEVAL na Barče

Společenská akce se ke spokojenosti návštěvníků povedla, potěšili malé dárky při příchodu na akci a ceny ze soutěží. ALBUM>>

 

LEDEN 2017 

NOVÝ TERMÍN VÝLETU

4. března 2017 Za perníkem z Pardubic až do Muzea perníku 
Muzeum perníku v Perníkové chaloupce u Pardubic zahájí 14. sezónu, nazvanou "předposlední...?!?"!
Slavnostně v sobotu 4. března 2017 od 9 do 16.30 hodin oslavou 14. úředních narozenin paní Ježibaby, jež procitne z dvouměsíčního zimního spánku (od Nového roku).

 
USKUTEČNILO SE
21. ledna 2017 Tvořivá sobota / Téma: Valentýn

Lektor: Eva Frančeová, Místo: SPMP ČR, Karlínské nám. 12, Praha 8 - Karlín
Akce úspěšně proběhla. ALBUM >>

_________________________________________________________
USKUTEČNILO SE
POZVÁNKA na členskou schůzi

pobočného spolku SPMP ČR Praha – západ

dne 28. ledna 2017 od 15 hodin.
Místo: Karlínské nám. 58/12, 2. patro, Praha 8 – Karlín

Program:
1. Rok 2016 – aktivity, hospodaření
2. Plány na rok 2017
3. Schválení rozpočtu na rok 2017
4. Volba delegáta na Národní konferenci SPMP ČR, která se bude konat v červnu 2017
5. Diskuze

Eva Frančeová, předsedkyně spolku

_________________________________________________________

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE EUROPE IN ACTION 2017
XIV. NÁRODNÍ KONFERENCE V PRAZE
Motto: Zdraví, láska a přátelství jako předpoklad naplněného života

- termín konání 1. 6. - 3. 6. 2017,
- konferenční poplatek na EiA 2017 – 3 dny:
3 500 Kč, 1 500 Kč  pro členy SPMP ČR, 1 000 Kč pro účastníky s mentálním postižením, (pokud se delegát NK účastní i konference EiA 2017, hradí pouze konferenční poplatek EiA pro členy SPMP ČR),
- další informace budou postupně zveřejňovány na webu spmpcr.cz, www.europeinaction.org,
- předsedům pobočných spolků bude zaslán dopis-metodický pokyn pro NK.

XIV. Národní konference v sobotu 3.6.2017 (není volební)
následuje po mezinárodní konferenci Europe in Action 2017
- Delegáty na Národní konferenci si zvolí jednotlivé pobočné spolky na členských schůzích, Volební klíč: členská schůze pobočného spolku volí na každých 100 členů (započatých) 1 delegáta (např. 37 členů – 1 delegát, 148 členů – 2 delegáti). Právnická osoba se počítá jako 1 člen:
- přihlášky bude možné poslat až v lednu,
- výše konferenčního poplatku na Národní konferenci činí Kč 500. Tento poplatek bude možné uhradit pouze bezhotovostně (bankovním převodem) na základě vystavené faktury. Rodinný příslušník s MP se může zúčastnit NK jako host, konferenční poplatek je stejný jako pro delegáta. Během NK nebude organizován paralelní program ani asistence pro rodinné příslušníky s MP.

_________________________________________________________

 

PF 2017

 

POZVÁNKA na členskou schůzi SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 16. prosince 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín.

Před členskou schůzí je připravena „Tvůrčí dílna – Kouzlení s papírem, práce s Big Shotem“ pro zájemce, kteří si chtějí vyrobit dárky z papíru pro své přátele (krabičky, přáníčka, jmenovky). Po členské schůzi proběhne malé vánoční posezení s pohoštěním.

Program schůze

1. Seznámení s hospodařením v roce 2017

2. Informace o aktivitách v roce 2017

3. Plán aktivit v roce 2018

4. Schválení hospodaření s finančními prostředky v roce 2018

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová