ZPRÁVY 2019


LISTOPAD 2019

 

8. února 2020
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
 na Barče


Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách, ale budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě.

Začínáme již od 15 hodin (cca do 17 hodin).

Program: zahrají nám Kabrňáci z Tloskova, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny, tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou v prodeji od 8. prosince 2019.

Vstupenky lze zaplatit na transparentní účet našeho spolku 5556055560/2010 u Fio banky, variabilní symbol 822020. A potom vyzvednout na pokladně v den akce nebo po domluvě při osobním setkání.

Platbu udělejte až po potvrzrní přijetí Vaší objednávky. K objednávce můžete použít i formulář pod textem na titulní stránce.

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz


SRPEN 2019

POZVÁNKA
________________________________________________________________________

 

23.listopadu 2019 MIKULÁŠSKÁ na Barče
Srdečně zveme na tradiční mikulášskou zábavu na
Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská
20, Praha 10) nedaleko stanice metra Strašnická.
POZOR, již od 13 hodin.
Program:
• k tanci budou hrát skupina pana Hörnera
• vyhlášení výsledků soutěží
• vstupenky budou opět slosovány
• a překvapení….
Vstupné: 130 Kč, pro členy SPMP ČR 100 Kč
Vstupenky s místenkou a dárkovým kupónem budou v prodeji od 15. září
2019 po domluvě při osobním setkání nebo platbou na účet organizátora.
Vstupenky budou předány osobně nebo dle domluvy. Po zaplacení je možné
si je vyzvednout také v den akce.
POZOR! Od 10. listopadu 2019 budou v prodeji vstupenky již bez dárkového
kupónu.
Informace: Eva Frančeová, předsedkyně spolku Praha – západ,
email: spmppraha-zapad@email.cz

 

POZVÁNKA
________________________________________________________________________

 

SVĚT KOLEM NÁS 
výstava fotografií 

Michaela Bláhová
Zdeněk Čáslavský
Emil Franče 

Říjen 2019 Kavárna Academia, Václavské nám. 34, Praha 

Organizátor výstavy: SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ 

Vaše návštěva výstavy nás potěší.


KVĚTEN 2019

 

Zahradní slavnost 2019


Zahradní slavnost 2019 s výstavou k 25. výročí Domova Sedlec a 50. výročí Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP). Uskutečnila se prohlídka areálu a výstavy fotografií a materiálů historie a současnosti Domova Sedlec a Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Proběhlo nejen divadelní vystoupení klientů Domova Sedlec. V průběhu celého odpoledne se návštěvníci mohli zrelaxovat na zahradě, občerstvit se, ochutnat speciality, opéci si buřtíky na ohni a zakoupit milou upomínku (výrobky klientů). Akce se konala pod záštitou MČ Praha 6 Výstavní materiály připravily také všechny pobočné spolky SPMP ČR z Prahy. Za výbor pobočného spolku Praha – západ se osobně zúčastnili paní Otilie Kletvíková a Emil Franče. Velmi potěšilo ocenění u příležitosti 50. výročí SPMP ČR za dlouholetou práci pro SPMP Praha pro Evu Frančeovou. Zuzana Bláhová


DUBEN 2019

6.4.2019 proběhla volební členská schůze našeho pobočného spolku. Zvoleni byli:
Eva Frančeová - předsedkyně
Otilie Kletvíková - místopředsedkyně
Emil Franče - místopředseda
Věra Čáslavská - kontrolorka
 
 
6.4.2019 proběhla Velikonoční dílna, více v Albu 2019>>
 
 
6.4.2019 jsme se zúčastnili křtu knihy "50 let SPMP ČR na jedné lodi", více v Albu 2019>>

BŘEZEN 2019

 

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

 


 

ÚNOR 2019

V sekci O nás zveřejněny nové formuláře - přihlášky.

______________________________________________________

Prodej vstupenek:

26.2.2019 - od 16 hodin KARLÍNSKÉ NÁM.12, PRAHA 8
 
23. března 2019

MASOPUSTNÍ KARNEVAL na Barče

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).

Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny,  bohatá tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním setkání.

Informace: Eva Frančeová,
předsedkyně pobočného spolku Praha – západ,

 tel.: 604 908 837 (17.30 - 20.30 hodin),
email: spmppraha-zapad@email.cz

 

______________________________________________________

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

 

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

______________________________________________________

 

GDPR - vysvětlení k nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů.

Nařízení platí od 25. 5. 2018. Toto nařízení by mělo sloužit k větší ochraně našich údajů před zneužitím třetími stranami hlavně ke komerčním údajům.

Jaké údaje potřebujeme a k čemu?                  

 1. Jméno a příjmení, adresa bydliště trvalá i kontaktní, datum narození - u pobytů i rodné číslo. Toto jsou základní identifikační údaje.
 2. Telefon na člena nebo účastníka pobytu/akce a e-mail adresa - důležitý údaj pro komunikaci
 3. Číslo průkazu ZTP, ZTP/P - důležité při čerpání nároků vyplývajících z těchto průkazek a čerpání dotací.
 4. Občanský průkaz - z důvodu informace zda byl vydán.
 5. Zdravotní pojišťovna - kde je možné uplatňovat výhody zdravotního pojištění.
 6. Právní způsobilost člena/účastníka pobytu - jaký druh právních úkonů může člen provádět.
 7. Případné údaje o právním zástupci - jaký druh právních úkonů může člen provádět.
 8. Kontakty a údaje o osobách blízkých - z důvodu spolupráce.
 9. Zdravotní stav člena/účastníka akce/pobytu - údaj nutný pro poskytnutí péče při komplikacích.

V pobočném spolku Praha - západ tyto údaje schraňuje a zodpovídá za jejich ochranu Eva Frančeová. Při různých akcích a pobytech zodpovídá za tyto údaje vždy vedoucí akce/pobytu

 

ÚNOR 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

__________________________________________________________________
POZOR ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE!!!

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

 


LEDEN 2019

POZOR ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE!!!

Členská volební schůze
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

 

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

 

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

_______________________________________________________

Konzultační setkání

Pokud máte zájem o setkání, o radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na můj telefon 604 908 837 – v pracovní dny od 17.30 do 20.30 hodin nebo od 9 do 10 hodin dopoledne.

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku

_______________________________________________________

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

 

_______________________________________________________

 

SEZNAMOVACÍ DISKOTÉKY 

 

Na seznamovací disko navazujeme akcemi:

6.1. 2019 Novoroční tříkrálová kolba

17.2. 2019 Valentýnská masopustní párty v „maskách“

3.3. 2019 Seznamovací disko

28.4. 2019 Velikonoční párty

Čas: od 15 do 18 hodin,

Příspěvek na akci: 70 Kč, ke každému příspěvku 1 doprovod zdarma. 

Místo konání: Café AdAstra, Podskalská 8, Praha 2
Organizuje: Zajíček na koni

Rezervace na akci u Hanky Okálové H.Okalova@seznam.cz nebo sms 607541599 Příspěvek uhradíte při vstupu na akci. Počet míst k sezení 40.

Pokusíme se zajistit písničky dle vašeho přání pište vždy 14 dni před každou akci H.Okalova@seznam.cz

Upozorněni: během akcí budou pořizovány fotografie a video záznam. Účastí na akci souhlasíte s fotografováním a natáčením své osoby a osoby svěřené do péče a s použitím těchto dokumentů pro potřeby organizátora Zajíček na koni, o.p.s.

_______________________________________________________

 

23. března 2019
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
 na Barče

 

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).

Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny, tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním setkání.

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ,

 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz

 

_______________________________________________________

 
 
 

LEDEN 2019

POZOR ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE!!!

Členská volební schůze
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

 

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

 

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

_______________________________________________________

Konzultační setkání

Pokud máte zájem o setkání, o radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na můj telefon 604 908 837 – v pracovní dny od 17.30 do 20.30 hodin nebo od 9 do 10 hodin dopoledne.

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku

_______________________________________________________

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

 

_______________________________________________________

 

SEZNAMOVACÍ DISKOTÉKY 

 

Na seznamovací disko navazujeme akcemi:

6.1. 2019 Novoroční tříkrálová kolba

17.2. 2019 Valentýnská masopustní párty v „maskách“

3.3. 2019 Seznamovací disko

28.4. 2019 Velikonoční párty

Čas: od 15 do 18 hodin,

Příspěvek na akci: 70 Kč, ke každému příspěvku 1 doprovod zdarma. 

Místo konání: Café AdAstra, Podskalská 8, Praha 2
Organizuje: Zajíček na koni

Rezervace na akci u Hanky Okálové H.Okalova@seznam.cz nebo sms 607541599 Příspěvek uhradíte při vstupu na akci. Počet míst k sezení 40.

Pokusíme se zajistit písničky dle vašeho přání pište vždy 14 dni před každou akci H.Okalova@seznam.cz

Upozorněni: během akcí budou pořizovány fotografie a video záznam. Účastí na akci souhlasíte s fotografováním a natáčením své osoby a osoby svěřené do péče a s použitím těchto pro potřeby Zajíček na koni a SK Plaváček SPMP Praha – západ.

_______________________________________________________

 

23. března 2019
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
 na Barče

 

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).

Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny, tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním setkání.

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ,

 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz

 

_______________________________________________________