ZPRÁVY 2019

 

LEDEN 2019

POZOR ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE!!!

Členská volební schůze
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

 

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

  1. Úvod, projednání a schválení programu. 
  2. Volba volební komise a sčítací komise. 
  3. Volba výboru pobočného spolku.
  4. Volba kontrolora.
  5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
  6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
  7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
  8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
  9. Diskuze.
  10. Závěr.

 

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

_______________________________________________________

Konzultační setkání

Pokud máte zájem o setkání, o radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na můj telefon 604 908 837 – v pracovní dny od 17.30 do 20.30 hodin nebo od 9 do 10 hodin dopoledne.

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku

_______________________________________________________

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

 

_______________________________________________________

 

SEZNAMOVACÍ DISKOTÉKY 

 

Na seznamovací disko navazujeme akcemi:

6.1. 2019 Novoroční tříkrálová kolba

17.2. 2019 Valentýnská masopustní párty v „maskách“

3.3. 2019 Seznamovací disko

28.4. 2019 Velikonoční párty

Čas: od 15 do 18 hodin,

Příspěvek na akci: 70 Kč, ke každému příspěvku 1 doprovod zdarma. 

Místo konání: Café AdAstra, Podskalská 8, Praha 2

Rezervace na akci u Hanky Okálové H.Okalova@seznam.cz nebo sms 607541599 Příspěvek uhradíte při vstupu na akci. Počet míst k sezení 40.

Pokusíme se zajistit písničky dle vašeho práni pište vždy 14 dni před každou akci H.Okalova@seznam.cz

Upozorněni: během akcí budou pořizovány fotografie a video záznam. Účastí na akci souhlasíte s fotografováním a natáčením své osoby a osoby svěřené do péče a s použitím těchto pro potřeby Zajíček na koni a SK Plaváček SPMP Praha – západ.

_______________________________________________________

 

23. března 2019
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
na Barče

 

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).

Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny, tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním setkání.

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ,

 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz

 

_______________________________________________________