ZPRÁVY 2019


DUBEN 2019

6.4.2019 proběhla volební členská schůze našeho pobočného spolku. Zvoleni byli:
Eva Frančeová - předsedkyně
Otilie Kletvíková - místopředsedkyně
Emil Franče - místopředseda
Věra Čáslavská - kontrolorka
 
 
6.4.2019 proběhla Velikonoční dílna, více v Albu 2019>>
 
 
6.4.2019 jsme se zúčastnili křtu knihy "50 let SPMP ČR na jedné lodi", více v Albu 2019>>

BŘEZEN 2019

 

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

 


 

ÚNOR 2019

V sekci O nás zveřejněny nové formuláře - přihlášky.

______________________________________________________

Prodej vstupenek:

26.2.2019 - od 16 hodin KARLÍNSKÉ NÁM.12, PRAHA 8
 
23. března 2019

MASOPUSTNÍ KARNEVAL na Barče

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).

Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny,  bohatá tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním setkání.

Informace: Eva Frančeová,
předsedkyně pobočného spolku Praha – západ,

 tel.: 604 908 837 (17.30 - 20.30 hodin),
email: spmppraha-zapad@email.cz

 

______________________________________________________

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

 

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

______________________________________________________

 

GDPR - vysvětlení k nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů.

Nařízení platí od 25. 5. 2018. Toto nařízení by mělo sloužit k větší ochraně našich údajů před zneužitím třetími stranami hlavně ke komerčním údajům.

Jaké údaje potřebujeme a k čemu?                  

 1. Jméno a příjmení, adresa bydliště trvalá i kontaktní, datum narození - u pobytů i rodné číslo. Toto jsou základní identifikační údaje.
 2. Telefon na člena nebo účastníka pobytu/akce a e-mail adresa - důležitý údaj pro komunikaci
 3. Číslo průkazu ZTP, ZTP/P - důležité při čerpání nároků vyplývajících z těchto průkazek a čerpání dotací.
 4. Občanský průkaz - z důvodu informace zda byl vydán.
 5. Zdravotní pojišťovna - kde je možné uplatňovat výhody zdravotního pojištění.
 6. Právní způsobilost člena/účastníka pobytu - jaký druh právních úkonů může člen provádět.
 7. Případné údaje o právním zástupci - jaký druh právních úkonů může člen provádět.
 8. Kontakty a údaje o osobách blízkých - z důvodu spolupráce.
 9. Zdravotní stav člena/účastníka akce/pobytu - údaj nutný pro poskytnutí péče při komplikacích.

V pobočném spolku Praha - západ tyto údaje schraňuje a zodpovídá za jejich ochranu Eva Frančeová. Při různých akcích a pobytech zodpovídá za tyto údaje vždy vedoucí akce/pobytu

 

ÚNOR 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

__________________________________________________________________
POZOR ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE!!!

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

 


LEDEN 2019

POZOR ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE!!!

Členská volební schůze
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

 

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

 

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

_______________________________________________________

Konzultační setkání

Pokud máte zájem o setkání, o radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na můj telefon 604 908 837 – v pracovní dny od 17.30 do 20.30 hodin nebo od 9 do 10 hodin dopoledne.

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku

_______________________________________________________

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

 

_______________________________________________________

 

SEZNAMOVACÍ DISKOTÉKY 

 

Na seznamovací disko navazujeme akcemi:

6.1. 2019 Novoroční tříkrálová kolba

17.2. 2019 Valentýnská masopustní párty v „maskách“

3.3. 2019 Seznamovací disko

28.4. 2019 Velikonoční párty

Čas: od 15 do 18 hodin,

Příspěvek na akci: 70 Kč, ke každému příspěvku 1 doprovod zdarma. 

Místo konání: Café AdAstra, Podskalská 8, Praha 2
Organizuje: Zajíček na koni

Rezervace na akci u Hanky Okálové H.Okalova@seznam.cz nebo sms 607541599 Příspěvek uhradíte při vstupu na akci. Počet míst k sezení 40.

Pokusíme se zajistit písničky dle vašeho přání pište vždy 14 dni před každou akci H.Okalova@seznam.cz

Upozorněni: během akcí budou pořizovány fotografie a video záznam. Účastí na akci souhlasíte s fotografováním a natáčením své osoby a osoby svěřené do péče a s použitím těchto dokumentů pro potřeby organizátora Zajíček na koni, o.p.s.

_______________________________________________________

 

23. března 2019
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
 na Barče

 

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).

Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny, tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním setkání.

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ,

 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz

 

_______________________________________________________

 
 
 

LEDEN 2019

POZOR ZMĚNA TERMÍNU SCHŮZE!!!

Členská volební schůze
SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ

 

Členy SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ srdečně zveme na členskou schůzi dne 6.dubna 2019 od 16 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře na adrese Karlínské náměstí 58/12, Praha 8 - Karlín. Prosíme o potvrzení vaší účasti na schůzi předsedkyni pobočného spolku (e-mail, sms).

Pokud někdo z vás má zájem kandidovat do výboru našeho pobočného spolku, nebo být kontrolorem, přihlaste se předsedkyni pobočného spolku Evě Frančeové, telefon: 604 908 837 (v pracovní dny 17.30 – 20.30 hodin), e-mail: spmppraha-zapad@email.cz

Program schůze

 1. Úvod, projednání a schválení programu. 
 2. Volba volební komise a sčítací komise. 
 3. Volba výboru pobočného spolku.
 4. Volba kontrolora.
 5. Informace o konferenci SPMP ČR (listopad 2018).    
 6. Výsledky voleb výboru a kontrolora.  
 7. Seznámení s hospodařením v roce 2018.
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019.
 9. Diskuze.
 10. Závěr.

 

Všem děkujeme za váš zájem o pobočný spolek Praha – západ.

Eva Frančeová, Renata Kalcovská, Hana Okálová

_______________________________________________________

Konzultační setkání

Pokud máte zájem o setkání, o radu můžete volat nebo psát SMS zprávu na můj telefon 604 908 837 – v pracovní dny od 17.30 do 20.30 hodin nebo od 9 do 10 hodin dopoledne.

Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku

_______________________________________________________

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ZA ROK 2019

můžete zaslat na transparentní účet našeho pobočného spolku u Fio banky

5556055560/2010

Členský příspěvek: 250 Kč

Poznámka: jméno člena

Varibilní symbol: 2019

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT OSOBNĚ PO DOMLUVĚ S PŘEDSEDKYNÍ SPOLKU. 

 

_______________________________________________________

 

SEZNAMOVACÍ DISKOTÉKY 

 

Na seznamovací disko navazujeme akcemi:

6.1. 2019 Novoroční tříkrálová kolba

17.2. 2019 Valentýnská masopustní párty v „maskách“

3.3. 2019 Seznamovací disko

28.4. 2019 Velikonoční párty

Čas: od 15 do 18 hodin,

Příspěvek na akci: 70 Kč, ke každému příspěvku 1 doprovod zdarma. 

Místo konání: Café AdAstra, Podskalská 8, Praha 2
Organizuje: Zajíček na koni

Rezervace na akci u Hanky Okálové H.Okalova@seznam.cz nebo sms 607541599 Příspěvek uhradíte při vstupu na akci. Počet míst k sezení 40.

Pokusíme se zajistit písničky dle vašeho přání pište vždy 14 dni před každou akci H.Okalova@seznam.cz

Upozorněni: během akcí budou pořizovány fotografie a video záznam. Účastí na akci souhlasíte s fotografováním a natáčením své osoby a osoby svěřené do péče a s použitím těchto pro potřeby Zajíček na koni a SK Plaváček SPMP Praha – západ.

_______________________________________________________

 

23. března 2019
MASOPUSTNÍ KARNEVAL
 na Barče

 

Srdečně zveme na tradiční karneval na Barče (Kulturní dům barikádníků, Saratovská 20, Praha 10 - Strašnice). K masopustním oslavám patří spousta jídla, zábavy v maskách a obecné veselí. Přijďte v maskách nebo budete mít možnost získat karnevalové škrabošky na místě. Začínáme již od 15 hodin (cca do 17.30 hodin).

Program: Hudba, tanec, soutěže a program k Masopustu, vstupenky jsou slosovatelné o ceny, tombola.

Vstupné: 130 Kč, pro členy 100 Kč, Vstupenky s místenkou budou v prodeji od 10. ledna 2019 po domluvě při osobním setkání.

Informace: Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ,

 tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz

 

_______________________________________________________