Hodně zdraví, pohody v novém roce 2023

přejeme všem našim přátelům.

 


Dopis členům SPMP,  číslo 165

Vyšel a byl rozeslán v prosinci 2022. Eva Frančeová

 

Dopis členům SPMP,  číslo 166

 

Uzávěrka příspěvků dne 5. března 2023.
Výtisk vyjde na začátku dubna 2023.


Vážení přátelé Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

v Praze vydáváme tiskovinu "Dopis členům SPMP". Dlouho jste čekali na vydání čísla 164, ale nyní již budete mít toto číslo v ruce. Bohužel 2 roky trvající mimořádná opatření velmi omezovala aktivity. Omezovala i tím vydávání tiskoviny pro vás, ve které pražské spolky posílají informace o proběhlých, ale hlavně o připravovaných aktivitách. Přeji vám i nám tento rok bohatý na akce, kde se opět budeme setkávat. 

Eva Frančeová