Vážení přátelé Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

v Praze vydáváme tiskovinu "Dopis členům SPMP". Dlouho jste čekali na vydání čísla 164, ale nyní již budete mít toto číslo v ruce. Bohužel 2 roky trvající mimořádná opatření velmi omezovala aktivity. Omezovala i tím vydávání tiskoviny pro vás, ve které pražské spolky posílají informace o proběhlých, ale hlavně o připravovaných aktivitách. Přeji vám i nám tento rok bohatý na akce, kde se opět budeme setkávat. 

Eva Frančeová


DOPIS ČLENŮM SPMP

 
Periodikum DOPIS ČLENŮM SPMP vydávala Krajská organizace SPMP ČR Praha pro své členy - 3x ročně. Od 1.1.2016 převzal vydávání tohoto periodika náš spolek (SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ).
Registrace: MK ČR E13471
 
Redakční rada: Eva Frančeová (SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ)
  Ing. Eva Bláhová (SPMP ČR pobočný spolek 
Praha - sever)
  Mgr. Bohumila Juránková (SPMP ČR Praha - jih)
   
Kontakt: email: spmppraha-zapad @ email.cz
  telefon: 604908837

Příspěvky do Dopisu členům SPMP můžete zaslat na emailovou adresu spmppraha-zapad@email.cz nebo na adresu pobočného spolku Praha - západ: SPMP ČR p.s. Praha - západ, Eva Frančeová, Kodymova 2525/2, 158 00 Praha 5. 

DOPIS ČLENŮM SPMP uzávěrka příspěvků vydání
Rok 2020    
 číslo 16 1 - 162  soubor PDF   října 2020
číslo 160 soubor PDF   června 2020
Rok 2021    
 číslo 163  soubor PDF   březen 2021
Rok 2022    
 číslo 164  soubor PDF   únor 2022
 číslo 165  soubor PDF   prosinec 2022
Rok 2023    
číslo 166 soubor PDF   duben 2023
číslo 167 4. srpna 2023 srpen / září 2023