DOPIS ČLENŮM SPMP

 
Periodikum DOPIS ČLENŮM SPMP vydávala Krajská organizace SPMP ČR Praha pro své členy - 3x ročně. Od 1.1.2016 převzal vydávání tohoto periodika náš spolek (SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ).
Registrace: MK ČR E13471
 
Redakční rada: Eva Frančeová (SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ)
  Ing. Eva Bláhová (SPMP ČR pobočný spolek 
Praha - sever)
  Mgr. Bohumila Juránková (SPMP ČR Praha - jih)
   
Kontakt: email: spmppraha-zapad@email.cz
  telefon: 604908837

Příspěvky do Dopisu členům SPMP můžete zaslat na emailovou adresu spmppraha-zapad@email.cz nebo na adresu pobočného spolku Praha - západ: SPMP ČR p.s. Praha - západ, Eva Frančeová, Kodymova 2525/2, 158 00 Praha 5. 

DOPIS ČLENŮM SPMP uzávěrka příspěvků vydání
Rok 2019    
číslo 159 soubor PDF 20.října 2019 listopad 2019
číslo 158 soubor PDF 20.července 2019 srpen 2019
 číslo 157 soubor PDF  15.března 2019 dubna 2019
Rok 2020    
číslo 162  15.října 2020 listopad 2020
 číslo 161 20.července 2020 srpen 2020
číslo 160 soubor PDF 15.března 2020 plánováno - duben 2020,
rozeslání začátek června