DOPIS ČLENŮM SPMP

 
Periodikum DOPIS ČLENŮM SPMP vydávala Krajská organizace SPMP ČR Praha pro své členy - 3x ročně. Od 1.1.2016 převzal vydávání tohoto periodika náš spolek (SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ).
Registrace: MK ČR E13471
 
Redakční rada: Eva Frančeová (SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ)
  Ing. Eva Bláhová (SPMP ČR pobočný spolek 
Praha - sever)
  Mgr. Bohumila Juránková (SPMP ČR Praha - jih)
   
Kontakt: email: spmppraha-zapad@email.cz
  telefon: 604908837

Příspěvky do Dopisu členům SPMP můžete zaslat na emailovou adresu spmppraha-zapad@email.cz nebo na adresu pobočného spolku Praha - západ: SPMP ČR p.s. Praha - západ, Eva Frančeová, Kodymova 2525/2, 158 00 Praha 5. 

DOPIS ČLENŮM SPMP uzávěrka příspěvků vydání
Rok 2018    
číslo 155 připravujeme 20.června 2018 červenec 2018
číslo 154 (PDF) POSLEDNÍ VYDÁNÍ 10.března 2018 březen 2018
Rok 2017    
 číslo 153   (PDF)  15.října 2017 listopad 2017
číslo 152 soubor PDF  20.června 2017 červenec 2017
číslo 151 soubor PDF  15.března 2017 duben 2017
Rok 2016    
číslo 148 soubor PDF 15.března 2016 dubna 2016
číslo 149 soubor PDF 27.června 2016 srpen 2016
číslo 150 soubor PDF 31.října 2016 listopad 2016