SOUTĚŽE 2020

 

FOTO 2020 – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

 

Téma soutěže: Fauna a flóra v Praze

Fotografie by měly zachytit divoce žijící zvířata a rostliny na území Prahy.

Fotografie zasílejte elektronicky v maximální velikosti 1MB na email: spmppraha-zapad@email.cz. Do fotografií nevkládejte text. Autor může poslat maximálně 10 fotografií s doprovodným textem – místo, kde vznikla fotografie a s názvem vyfoceného objektu. Soutěž je určena pro osoby s mentálním hendikepem. Zaslané práce budou průběžně představovány na webové stránce soutěže www.spmppraha-zapad.cz.

Zasláním své vlastní práce autor souhlasí s podmínkami soutěže a také s uveřejněním svých prací k propagaci soutěže bez nároku na honorář.

Kalendář soutěže:

Vyhlášení soutěže: květen 2020
Uzávěrka soutěže: 31. října 2020

Vyhlášení výsledků: na Mikulášská na Barče, zde budou předány věcné ceny za 1., 2. a 3. místo.

Informace: Eva Frančeová, tel.: 604 908 837, email: spmppraha-zapad@email.cz, na webu spmppraha-zapad.cz

 


Léto 2020