SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

Historie

Sdružení vzniklo roku 1969 jako celorepubliková organizace SPMP ČR www.spmpcr.cz. Původní oficiální název "Sdružení pro pomoc mentálně postiženým" byl vzhledem k legislativě změněn v roce 2007 na "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižení v ČR, o.s.. Značka SPMP zůstala v platnosti.

V Praze z iniciativy rodičů bylo sdružení založeno v roce 1972 a patří mezi nejstarší dobrovolné organizace v ČR. Jeho cílem je pomoc mentálně postiženým žijících v domácí i ústavní péči - zlepšovat jejich život.  Sdružení SPMP KV Praha bylo tvořeno 10 obvodními organizacemi, které hospodařily společně. Pouze SPMP Praha 5 hospodařilo samostatně a na provoz krajské organizace přispívalo z členských příspěvků. 

SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ

11. ledna 2015  proběhla ustanovující schůze spolku SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ, dle nových Stanov SPMP ČR schválených na Národní konferenci SPMP ČR 8. - 9. listopadu 2014.  SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ je složen z původních obvodních organizací SPMP Praha 5 a SPMP Praha 6. Ve spolkovém rejstříku byla změna zapsána 12.5.2015. V roce 2015 proběhly ustanovující schůze  pobočných spolků v Praze: SPMP ČR Praha - jih, SPMP ČR Praha - sever a SPMP ČR Praha - západ. Vznikly tři samostatně hospodařící subjekty. Součástí spolku SPMP ČR Praha - západ je SK PLAVÁČEK SPMP Praha - západ, který vznikl registrací v Českém hnutí speciálních olympiád (ČHSO) v roce 2011 a KLUB RODINA SPMP Praha - západ, který byl založen na Praze 6. 

Stále pokračuje v projektu S fotoaparátem za poznáním. Do všech našich aktivit se můžete přihlásit i vy. Naše aktivity jsou otevřené pro všechny zájemce.

Poslání

Spolek je dobrovolnou organizací dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením, jejich rodičů a příbuzných, odborníků a dalších osob nebo skupin, založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zakotvení a prohlubování práv lidí s mentálním postižením a trvalé zlepšování podmínek života dětí,  mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Za tímto účelem hodlá spolek vyvíjet své iniciativy. 

Z našich iniciativ vybíráme:

  • setkávání
  • vzdělávání
  • výlety a vycházky
  • poznávací akce
  • Sportovní klub Plaváček SPMP Praha - západ
  • spolupráce se Sportovním klubem Slavoj Praha SPMP
  • ediční činnost
  • prezentace

Akce pořádané pobočnými spolky SPMP ČR jsou přístupné všem členům bez ohledu, v kterém pobočném spolku SPMP ČR jste členy. Členem se můžete stát v kterémkoliv pobočném spolku - členství není vázáno na bydliště. Můžete být však členem pouze v jednom pobočném spolku SPMP ČR.

Vážení rodiče, milí přátelé,
na těchto stránkách Vám chceme nabídnout další možnost získání informací o činnosti našeho spolku. Napište nám, rádi odpovíme na Vaše dotazy a uvítáme Vaše připomínky i náměty na zlepšení naší práce. 


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022

Fyzická osoba          250 Kč

Právnická osoba    1000 Kč


Přihláška ke členství

Pokud se chcete stát členem pobočného spolku SPMP ČR Praha - západ, vyplňte prosím tento formulář. Můžete si rovněž stáhnout přihlášku a odeslat na adresu spolku. Vyplňte prosím všechny povinné položky.