KLUB RODINA SPMP Praha - západ

 
 
Klub Rodina SPMP Praha - západ připravuje pravidelné setkávání se zajímavým programem. Klub Rodina SPMP Praha - západ se schází převážně jednou měsíčně ve Wüchterlově ulici 11, Praha 6 (suterén, zvonek TĚLOCVIČNA) v 17 hod. Na akci mohou přijít nejen členové SPMP ČR, ale také jejich příbuzní, přátelé a kamarádi.
 
Informace Vám poskytne paní Věra Lišková - telefon: 721 054 123
Informace poskytne také předsedkyně SPMP ČR p.s. Praha - západ KONTAKTY
 
Stále jsou připravovány zajímavá setkání. Nabídka na rok 2017.
Cena: 80 Kč / 50 Kč člen SPMP ČR
PROGRAM PODZIMNÍCH SCHŮZEK:

25. září 2017 

SETKÁNÍ LEVANDULOVÉ
Místo: Wüchterlova 11, Praha 6

16. října 2017 

NAHLÉDNUTÍ DO JAPONSKA
Místo: Wüchterlova 11, Praha 6

23. října 2017 

PRÁCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ - TVORBA DÁRKŮ, Verdunská 11, Praha 6, zvonek HLIŇÁK - začátek v 16.30 hodin. Prosím potvrďte účast předem!

13. listopadu 2017 

DOKONČENÍ PRACÍ – GLAZURY, keramická dílna ve Verdunské ul., začátek v 16.30 hodin.

27. listopadu 2017 

SLUNCE – skleněná mozaika,
lektor: Mg.A. Klára Horáčková
Místo: Wüchterlova 11, Praha 6

18. prosince 2017 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ s občerstvením a drobnými dárky
Místo: Wüchterlova 11, Praha 6

Těšíme se na vás! Věra Lišková tel.: 721 054 123, 318 590 369

Již se uskutečnilo

Datum: 27. února 2017 od 17 hodin

Téma: Drobné dárky z plsti
Lektor: M. Harantov

Datum: 24. dubna 2017 od 17 hodin

Téma: Daleké cesty - vyprávění a fotodokumentace
Lektor: Ing. Z. Klicperová s dcerou
Místo: Wüchterlova 11, Praha 6

 


Z Dopisu členům SPMP číslo 152.

KLUB RODINA SPMP Praha – západ

Klub Rodina SPMP vznikl v Praze 6 – Dejvicích při SPMP Praha 6 počátkem devadesátých let. Prvotním záměrem bylo navázat na oblíbené pořady D+R, pořádané Kulturním domem Prahy 6, které připravovala pro postižené a jejich rodiny paní Michaela Jedličková. Naše akce byly ovšem bez dotací a proto mnohem skromnější. Byly vždy otevřené i pro zájemce z jiných městských částí.


Klub rodina se pravidelně ve Wüchterlově ulici 11 v Dejvicích scházel více než pětadvacet let. Zabývali jsme se zde různými výtvarnými, sportovními a společenskými činnostmi, pořádali jsme vycházky a výlety a bývalo nám spolu dobře. Za dlouhá léta činnosti vyvíjel Klub Rodina nejrůznější aktivity. Důležité vždy bylo setkávání, navazování přátelských vztahů, poznávání, osvěta.


Od počátku našich schůzek byla v čele všeho dění neúnavná Dr. Alenka Týmalová, která současně vedla i Klub DRUK v Drutěvě, našich schůzek se často účastnilo i několik členů DRUKu. Společně jsme navštěvovali výstavy a muzea, chodili na vycházky po Praze, hráli hry a sportovali. O sobotách jsme navštěvovali zajímavé objekty v okolí Prahy – zahrady, skanzeny, zámky a zříceniny. Jednu sezonu Klub Rodina pořádal s jízdárnou v Bohnicích i kurz hipoterapie. Velmi úspěšný byl i dvoudenní zájezd do Týna nad Vltavou s pobytem v Domově sv. Anežky, návštěvou Temelína a výletem lodí.


Na pravidelných schůzkách ve Wüchterlově ulici jsme vyzkoušeli řadu technik, rozvíjejících jemnou motoriku, vytvářeli drobné dárky i užitkové předměty. V průběhu let nám pomáhala tvořit program řada spolupracovníků. Dlouhodobě výbornou spolupráci máme s Praktickou školou v Rooseveltově ul. V Praze 6, děkujeme především paní Marii Harantové a Evě Plánkové za pomoc a umožnění práce v keramické dílně školy. Od reorganizace pražského SPMP patříme pod SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ.
Přibývají léta, mění se situace – je řada nových příležitostí k činnosti, ale naše řady prořídly – našim členům přibývá let, ale ubývá sil a zdraví. Někteří členové se odstěhovali mimo Prahu, někteří žijí ve stacionářích a využívají jejich program.

Bohužel ani naše milá Dr. Alenka Týmalová nemůže už ze zdravotních důvodů přicházet mezi nás. Chci jí jménem všech, kteří ji znají a mají rádi, poděkovat za její obětavou práci, za hodiny, které nezištně věnovala činnostem pro postižené i našemu Klubu.

Zatím děkujeme všem našim členům a příznivcům za pomoc i zájem a přejeme jim co nejméně problémů, pevné zdraví a pohodu.
 

Za Klub RODINA SPMP Praha - západ
Věra Lišková, Křepenice 13, 264 01 Sedlčany
Tel.: 721 054 123, pevná linka: 318 590 369