Rok 2015


POZVÁNKA

SPMP ČR pobočný spolek PRAHA – ZÁPAD, Kodymova 2525/2, Praha 5

 

POZVÁNKA

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi v předvánočním čase
pobočného spolku SPMP ČR Praha – západ

 

v sobotu 12. prosince 2015 od 13 hodin

 

místo: Tyršův dům, Újezd 450, Praha – Malá strana
vrátnice číslo 2   (vchod z ulice Všehrdova) posluchárna č.3

PROGRAM:

1.      Seznámení s uskutečněnou registrací pobočného spolku Praha – západ

2.      SPMP ČR pobočný spolek Hl.m. Praha

3.      Aktivity pobočného spolku Praha – západ

4.      Schválení plánu aktivit a hospodaření  pobočného spolku Praha – západ

5.      Diskuze

 

Vaše účast nás potěší. Prosíme o potvrzení Vaší účasti. Děkujeme.

Za výbor spolku Eva Frančeová, předsedkyně pobočného spolku Praha – západ


ČERVENEC

20.7.2015 spuštěny webové stránky na doméně www.spmppraha-zapad.cz.
 
Zveřejnění ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, zapsání dne 12.5.2015 SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ.

BŘEZEN

Předání podkladů dne 17.3.2015 k registraci pobočného spolku SPMP ČR Praha - západ do sekretariátu SPMP ČR zapsaný spolek.

ÚNOR

Příprava podkladů pro registraci pobočného spolku SPMP ČR Praha - západ.

LEDEN

Stále probíhá aktualizace členů pobočného spolku SPMP ČR Praha - západ. 

 

12.1.2015 Schůze Krajského výboru SPMP Praha

V druhém lednovém týdnu proběhly ustavující schůze nových pobočných spolků v Praze, byly zvoleny výbory a kontrolní komise.
Pobočný spolek Praha – jih
Dana Lacinová - předsedkyně, Zuzana Bláhová a Jana Čajková - místopředsedkyně
Předsedkyní KK se stala Renata Bednářová, dalšími členkami Miluše Bednářová a Karla Klimentová.
Pobočný spolek Praha - sever
Vlasta Pospíšilová - předsedkyně, Hana Kratochvílová a Hana Čejková - místopředsedkyně
Kontrolorkou byla zvolena J. Rimbalová

11.1.2015
Ustanovující schůze pobočného spolku SPMP ČR Praha - západ

PROGRAM
1. Zahájení ustanovující schůze, návrh a schválení programu. Eva Frančeová
2. Základní informace o schválených Stanovách SPMP ČR dne 8.11. 2014 na Národní konferenci SPMP ČR. Eva Frančeová
3. Schválení volební komise
4. Schválení názvu pobočného spolku – návrh SPMP ČR pobočný spolek Praha – západ
5. Schválení počtu členů výboru pobočného spolku a počtu členů kontrolní komise
6. Volba členů do výboru pobočného spolku
7. Volba kontrolní komise/kontrolora pobočného spolku
8. Informace z Národní konference SPMP ČR. Renata Kalcovská
9. Schválení zástupce do výboru krajského pobočného spolku Hl. m. Praha
10. Schválení ročního členského příspěvku za člena – návrh 250 Kč
11. Financování sekretariátu krajského spolku v Ječné ulici, Praha 2
12. Akce pořádané pobočnými spolky SPMP ČR
13. Diskuze

Zvolen výbor:
Eva Frančeová – předsedkyně
Renata Kalcovská – místopředsedkyně
Hana Okálová – místopředsedkyně
Zvolen kontrolor:
Věra Čáslavská 


11.1.2015 Tyršův dům, Praha

/album/a11-1-2015-tyrsuv-dum-praha/a2014-01-11-120-jpg/
/album/a11-1-2015-tyrsuv-dum-praha/a2014-01-11-127-jpg/
/album/a11-1-2015-tyrsuv-dum-praha/letak2015-1u-jpg/
/album/a11-1-2015-tyrsuv-dum-praha/letak2015-2foto-jpg/

—————